حریم ِ شخصی ِِ من

نوشتن در حضور تو لذت دیگری دارد...

بــــ??ـاهـــ✔ــــَرکـــینـِــمـیـــپــَرَمچـــــوناُفـــــــــت دارهخــــــــٌداایـن آپـشـِنـو. بـِم دادهچـون لـُــــــطـف داره
/ 1 نظر / 14 بازدید
ناراحت شدن بی اندازه واسه مسائل کوچیک باعث اذیت شدن من میشه پس این نباید باشه یعنی(بیخیال بودن نسبت ب همه چیز)
/ 3 نظر / 12 بازدید
چ خوشحال بودم امروز ی عالمه خندیدممممممممممممممممممم ی عالمه با (تو) شوخی کردیم و خندیدیم وااااااااااای خدایا ازت ممنونم همیشه کنارم باش لطفا
/ 0 نظر / 11 بازدید
آبان 93
1 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
16 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
13 پست
مهر 92
19 پست