/ 1 نظر / 10 بازدید
سی سیب

همین که شجاعت وجسارت داری وبا سختی ها مبارزه می کنی ،پیروز هستی .ولطف کردی به من سرزدی .بازهم منتظرت هستم.