ی عالمه حرف

درد

غصه

و ی کوچولو امید و انگیزه...

نمیدونم

نمیدونم از کجای این چند روز بگم

_

من قوی ام

و پر از دردهایی ک جلوشون وایسادم

پر از احترام هایی ک تو برام قائل نشدی

 دوست نداشتن هات

 بی محبتی هات

کم توجهی هات

پراز تو

تویی ک نابودم کردی

و اینی ک الان هستم

بخاطر اینه ک خدا کنارم بوده و هست

_

این چند روز جزو سخت ترین روزای زندگیم بود

/ 2 نظر / 9 بازدید
s

خب از اولش بگو تا آخرش[نیشخند]

زندگی میگذرد بیخیال طی کن