من چم شده؟ناراحت

بابا من کاری با تو ندارََََََََََََََََََرررررررررررررررررررررررررررررررم

من کاری ب هیچ کسی ک ب من هیچ ربطی نداشته باشه ندارم

اصلا مگه من برای نبودنت

برای نبودن این حسا

برای گند نزدن

نرفتم؟

ها؟

مگه نگفتم نه؟

پس چرا هنوزم دلم برات تنگ میشه

اصلا ب قول ی بی معرفت مگه تو در قبال من مسئولیتی داری؟

مگه ... ؟

_

میخوام این احساسا نباشه

/ 4 نظر / 9 بازدید
آرش

غضنفر میره دستشویی برق میره . . . عربده میکشه زنش بهش میگه چرا عربده میکشی برق رفته میگه فکر کردم زیاد فشار اوردم چشام ترکید…!!!

توفیق صحرا

هرجا باشم آسمان مال منم. هرجا باشید الهی سلامت و سربلند باشید[گل]