ناراحت شدن بی اندازه واسه مسائل کوچیک باعث اذیت شدن من میشه

پس این نباید باشه

یعنی(بیخیال بودن نسبت ب همه چیز)

/ 3 نظر / 8 بازدید
فاطمه

خوب تجدید نظر کن بعد از اون تازه معنی واقعی زندگی رو درک می کنی

بهار من

بعضی وقتا انقدر به یه چیز شاخ و بال میدیم که دیگه اعصابی نمی مونه مشکل شما نیست مشکل همه مونه خوشحال میشم بهم سر بزنی .... آپم

سپیده

انسان از جنگ ، زلزله و سیگار نمی میرد انسان را روزی لبخند هایی که نمی زند اشک هایی که نمی ریزد خواهد کشت