سنگ نیست دلم

اینکه الان مث قبل نیستم

و مسئولیت بزرگ و مهمی در قبال خودم. ی نفر دیگه و حتی خانوادم دارم

باعث شده

کار درستو انجام بدم

باعث شده ی باید و نباید هایی رو رعایت کنم

و

به حرفا و احساسات تو هیچ جوابی ندم

شاید اگه من شرایطم با الان فرق میکرد همچین برخوردی نمیکردم

شاید

_

من 

امروز 

خوشحال بودم

چون

کاری ک بایدو کردم

 و

پشیمون نیستم

_

ممنونعه ی امروز من:منم دلم برات تنگ میشه...

/ 1 نظر / 11 بازدید
s

خوبه که کار درستو انجام دادی